Girls Volleyball Roster

2020

All Varsity Junior Varsity Freshmen
Level No. Name
V 1 Adrianna Derrick
V 2 Kaitlyn Luther
V 3 Zamiree Britt
V 4 Emma Uche-Abba
V 6 Kennedy Luther
V 8 Precious Lewka
V 10 Bailey Council
V 12 Persephanie Goldsmith
V 14 McKenzie Robertson
V/JV 5 Zariah Smith
V/JV 7 Torrie Broderson
V/JV 9 Caisen Blake
V/JV 11 Angela Bickford
V/JV 15 Aniyah Brown
JV 1 Martina Santana
JV 2 Hope Gonkate
JV 3 Diana Mijangos
JV 4 Kim Seney
JV 8 Alyssa Mahan
JV 10 Kayla McFarlane
JV 12 Precious Lewka
JV 13 Genesis Hancock
9 1 Dakailyn Keyes
9 2 Azaria Wright
9 3 Tyreeya Braxton
9 5 Joslin Brecerra
9 6 Yuli Hernandez
9 7 Breniya Rogers
9 8 Ainsley Frank


  • Title

  • SSM Bone and Joint at St. Anthony
  • SSM/OSOI
  • Presenting

  • Francis Tuttle Technology Center
  • Select Physical Therapy
  • Platinum

  • All American Roofing
  • Gold

  • Whataburger
  • Media

  • Kelly Sports Properties
 • SSM Bone and Joint at St. Anthony SSM/OSOI